Hafıza Teknikleri – Da Vinci Metodu

Da Vinci (Hafıza) Metodu

Hafıza: Öğrenilen, işitilen, hissedilen, görülen yani dış çevreden alınan bilgilerin beyin tarafından saklanıp gerektiği zaman geri çağrılıp kullanılmasıdır. Arapça “hfz” kökünden gelen hafıza sözcüğü saklayan, muhafaza eden anlamına gelmektedir. Günümüzde ise bu sözcüğün yerine kullanılan bellek sözcüğü, psikolojinin yanı sıra bilgi teknolojilerinde de kullanılmaktadır. Bilindiği gibi USB bellekler, elektronik ortamda bizim için önemli olan belge, resim veya programlarımızı saklar ve ihtiyacımız olduğunda da bu bilgileri kullanmamızı sağlar. Dijital belleklerden farklı olarak insan belleği işlenip geliştirilebilir bir yapıdadır. Burada önemli olan depolama alanını büyütmek değil; hafızamızın depolama yeteneğini geliştirmektir. Bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda hafıza şampiyonlarının doğuştan güçlü bir hafızaya sahip olmadığını, her birinin hafızasının üstün başarısını sergilemek için bir takım çok özel teknikler kullanarak kendilerini eğittiklerini ortaya çıkarmıştır. Da vinci tekniği de hafıza şampiyonlarının en çok uyguladıkları yöntemlerden biridir.

Leonardo da Vinci toplumda maalesef ki çoğunlukla ressam kimliğiyle bilinir, ancak Leonardo da Vinci’nin ressamlığının yanında astronom, mimar, matematikçi, mühendis, heykeltıraş, müzisyen ve yazar gibi çok yönlü sır dolu bir yaşamı vardır. Aynı zamanda Leonardo da Vinci “Her şeyi öğrenmek mümkündür” diyerek hafıza geliştirici metodu ile de bilinmektedir. 220 IQ ile onlarca dâhiyi geride bırakan Da Vinci bu hafızasına yaptığı çok yönlü çalışmalar sayesinde ulaşmıştır. Çünkü diğer insanlara göre beyninin çok daha farklı bölümlerini çalıştırıyordu. Kullandığı fotoğrafik hafıza metodu ile belleğinin işlevini artırmıştır. Da Vinci Hafızasına kaydedeceği bilgileri adeta bir sinema filmi gibi zihninde canlandırıyor ve kendisi de bu filmin ana karakteri oluyor. Filmini dramatize etmek için ise filme duygularını katıyor dahası zihinde canlandırdığı özel orkestra eşliğinde kendi oluşturduğu sinema filmlerine özel müzikler ekliyor ve filmlerinde beynin sağ lobunu aktifleştiren ritim ve müziği de kullanıyordu.

Da Vinci Metodunun Uygulanışı

 1. Araştırma ve Öğrenme Tetikleyicileri: Kişilerde öğrenme ve araştırma motivasyonunu artırarak öğrenmeye ihtiyaç duyacak ve hazır olacak duruma gelinmesidir.
 2. Araştırdığı Bilgiyi Test Etme: Da Vinci metodunu uygulayan insanlar araştırdığı bilgiyi aynı zamanda yorumlama ve anlama özelliği de kazanmaktadır.
 3. Zihinsel Canlandırma: İnsanın zihninde en kolay depolayabileceği bilgi görsel bilgidir. Bir yerin adını aklımızda tutmak zor gelir ama görüntüsünü kolay kolay unutmayız. Gözlemlediğimiz bir şeyi başkasından dinliyor veya herhangi bir yerden okuyorsak zihnimizde canlandırma yöntemini kullanarak hafızamızda kalıcı olmasını sağlayabiliriz.
 4. Ying-Yang Etkisi: Temelinde doğadaki her şeyin karşıtlık ilişkisi içerisinde ama birbirinin tamamlayıcısı olması durumu vardır ve birbirleri olmadan var olamazlar. Örneğin: gece-gündüz, karanlık-aydınlık, ateş-su gibi…
 5. Zihin Haritaları ve Zihin Sarayı: Anahtar kelime ve sembollerden yola çıkarak oluşturulan bir yöntemdir. Çok iyi bildiğimiz bir mekânı (saray, ev, oda, sokak ya da cadde olabilir) zihnimizin merkezi bir nevi sarayı olarak seçiyoruz. Hafızamıza yerleştireceğimiz bilgilerle ilgili görselleri eşleştiriyoruz, olaylarla ilgili kelimeler türetiyoruz ve görsel nesneler ekliyoruz. Olayların hafızada kalması için kurduğumuz mekânı sürekli ziyaret ediyoruz. Sistemli bir şekilde uygulanan bu yöntemle bilgiyi hafızamızda tutmamız daha da kolaylaşıyor. (Bu yöntem ayrıca Arthur Conan Doyle’nin ünlü polisiye edebiyatındaki Sherlock Holmes’un uyguladığı yöntemdir.)
 6. Vücut ve Zihin Dengesi: Fiziksel ve zihinsel dengenin korunması insan yaşamını ve öğrenmesini olumlu etkiler. Bu dengenin bozulması sorunları da beraberinde getirir. Stres, olaylarla baş etmede zorlanma gibi durumlar bireyin bilgileri hafızaya almasında önemli sorun teşkil eder.
 7. Puzzle Tekniği (Parçadan Bütüne = Bütünden Parçaya):
 • Parçadan bütüne yöntemi: Kolaydan zora doğru adım adım ilerleyen bir yöntemdir.
 • Bütünden parçaya yöntemi: Bir şeyi parçalarına ayırarak yani genel verilerden yola çıkarak özel verilere ulaşmaktır.

Da Vinci Metodu Sonrası Elde Edilecek Kazanımlar

Bu yöntemi kullanan bireyler şu kazanımları elde etmiş olurlar:

 • Kendini tanıma,
 • Öğrenme şeklini keşfetme,
 • Bütünsel yaklaşımı modelleme,
 • Kendine güveni güçlendirme,
 • Kalıcı öğrenmeyi başarma,
 • Zaman yönetimini öğrenerek hayatına adapte edebilme,

Kaynakça:

https://www.hizliokuma.istanbul/da-vinci-metodu-ile-ogrenme/

(Hafıza Tekniklerine Giriş Yazısına Ulaşmak için Buraya Tıklayın.)

Çevir/Translate