2. Dünya Savaşı Kronolojisi

Gerçekleşen Önemli Olaylara göre 2. Dünya Savaşı Kronolojisi:

1936 Öncesi:

 • Japonya, Çin’de bulunan Mançurya Bölgesini işgal etti.
 • Benito Mussolini liderliğindeki Faşist İtalya Etiyopya’yı işgal etti.

1936:        

 • Almanya’nın savaş hazırlıklarını planlaması ve uygulaması için Hermann Göring, dört yıllık gelişim planının başına getirildi.
 • Almanya ve İtalya arasında Roma-Berlin Mihver Hattı kuruldu.
 • 1932 yılında Amerika Başkanlığı’na gelen Franklin Roosevelt tekrardan başkan seçildi.
 • Almanya ve Japonya, Uluslararası Komünist Hareketine karşı Anti-Komintern Paktı’nı İmzaladı.

1937:

 • Neville Chamberlain İngiltere Başkanı oldu.
 • İtalya Anti-Komintern Paktı’na katıldı.
 • Japonya, Çin’de bulunan Şangay ve Pekin bölgelerini de işgal ederek 2. Dünya Savaşı’nı Pasifik’te başlatmış oldu.

1938:

 • Avusturya’yı işgale başlayan Alman birlikleri Anschlus’ta birleşti.
 • Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa Münih Antlaşması’nı imzaladılar ve bu antlaşma sonucu Çekoslovak kilit askeri savunma mevzilerinin olduğu Sudetenland Bölgesi Almanya’ya bırakılmış oldu.

1939:

 • Almanlar Münih Antlaşması’nı bozarak kalan Çekoslovakya topraklarını da ele geçirdiler.
 • Fransa ve İngiltere Polonya’nın sınır bütünlüğünü garantileyerek Polonya’ya koruma sözü verdi.
 • Almanya ve Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşmasını yaptılar.
 • Almanya, Sovyetler Birliği ile yaptığı saldırmazlık anlaşmasını bozarak Polonya’ya batıdan saldırdı ve işgal etti.
 • Almanya’nın Polonya’yı işgali, Fransa ve İngiltere için bardağı taşıran son damla oldu: İki devlette aynı blok içerisinde Almanya’ya savaş ilan etti.
 • Sovyetler Birliği saldırmazlık antlaşması yaptığı Almanya’ya savaş ilan etti ve Polonya’ya doğudan girmeye başladı.

1940:

 • Sovyetler Birliği Finlandiya’ya saldırarak Kış Savaşı olarak da bilinen savaşı başlattı.
 • Almanya, Danimarka ve Norveç’i işgal etti; sonrasında da Belçika ve Hollanda’ya saldırdı.
 • Danimarka teslim oldu.
 • Almanya, Fransa’yı işgal etmek için harekete başladı.
 • Hollanda teslim oldu.
 • Somme Savaşı ile birlikte, Almanlar Manş kıyılarına ulaştılar.
 • Belçika teslim oldu.
 • Almanya’nın Fransa’yı büyük bir hızla işgal ettiğini gören Müttefikler, Dunkırk Limanı üzerinden binlerce müttefik askerini son anda tahliye etmeyi başardı.
 • Norveç teslim oldu.
 • İtalya fiilen ilk defa savaşa katılarak Güney Fransa’ya saldırdı.
 • Alman birlikleri, Paris’e girmeye başladı.
 • Britanya Savaşı olarak bilinen hava savaşı Almanların yenilgisiyle son buldu ve bu yenilgi ile birlikte Almanların batıya olan ilerleyişleri durduruldu.
 • Almanya, İtalya ve Japonya Üçlü Pakt imzaladılar.
 • İtalya, Yunanistan’a saldırdı.
 • Slovakya, Macaristan ve Romanya Mihver bloğuna katıldı.

1941:

 • Bulgaristan, Mihver bloğuna katıldı.
 • Mihver Kuvvetleri, Yugoslavya’ya saldırdı ve bu saldırı sonucunda Yugoslavya teslim olarak savaştan çekildi.
 • İtalya’nın Yunanistan’a yaptığı saldırı, Yunanistan’ın direnişinin durmasıyla son buldu.
 • Hırvatistan Mihver bloğuna katıldı.
 • Bulgaristan haricindeki Mihver kuvvetleri, Sovyetler Birliğine saldırdı ve saldırı sonucunda Kış Savaşını bitiren ateşkes imzalandı.
 • Finlandiya Mihver bloğuna katıldı, bu fırsatı değerlendirmek isteyen Almanya da Baltık Devletlerini işgal etmeye başladı.
 • Japonya, Amerika’ya bağlı olan Pearl Harbor Limanını bombaladı.
 • Amerika Birleşik Devletleri, yapılan bu saldırı sonucunda Japonya’ya savaş ilan etti.
 • Japonya dışındaki diğer Mihver Devletleri de Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti.

1942:

 • İngiltere, Köln’ü bombalayarak ilk defa savaşı Almanya’nın içine getirdi. Bu olayı takip eden 3 yılda da Anglo-Amerikan bombardımanı Alman kentlerini harabeye çevirdi.
 • İngiltere ve ABD Deniz Kuvvetleri, Japonların Pasifikteki ilerleyişini Midway’de durdurdu.
 • Almanya liderliğindeki Mihver kuvvetleri, Sovyetler Birliği’ne tekrardan saldırıya geçti ve Stalingrad’a doğru ilerlemeye başladı.
 • İngiliz birlikleri, Mısır’da Almanlar ve İtalyanları bozguna uğratarak; Bu bölgedeki Mihver kuvvetlerini Libya’dan Tunus’un doğusuna gönderdi.
 • ABD ve İngiliz birlikleri Cezayir ve Fas kıyılarına birçok çıkarma yaptı.
 • Almanya – Fransa Savaşı sırasında; Vichy Fransız birliklerinin başarısızlığı, Almanya’nın Güney Fransa’yı işgal etmesini tetikledi.
 • Sovyetler Birliği, Stalingrad’a kadar ilerlemiş olan Alman birliklerine karşı saldırı yaptı ve Stalingrad’daki Alman 6. Ordu’su tuzağa düşmüş oldu (Stalingrad Savaşı), geri çekilmeleri Hitler tarafından yasaklanan 6. Ordu’daki birlikler ise 1943’te teslim oldular.

1943:

 • Tunus’taki Mihver kuvvetleri teslim oldular.
 • ABD ve İngiltere tarafından yapılan çıkarmalar sonucu Sicilya, Müttefikler tarafından ele geçirildi.
 • Almanya ve Sovyetler Birliği arasında Kursk denilen bölgede tank savaşı meydana geldi, galip gelen taraf olan Sovyetler artık karşı saldırıya başladılar ve Almanların doğudaki geri çekilişi başlamış oldu.
 • İtalya’daki Faşist Büyük Konseyi, Benito Mussolini’yi başkanlık görevinden alarak yerine Mareşal Pietro Badoglio’yu getirdi.
 • Göreve geldikten yaklaşık 1 ay sonra Pietro Badoglio hükümeti şartsız bir şekilde teslim oldu,.
 • Müttefik Birlikleri Napoli yakınındaki Salerno kıyılarına çıkarma yaptılar.
 • Almanların geri çekilişinin başlamasının ardından Kiev gibi birçok bölge özgürlüğüne kavuştu.

1944:

 • Müttefikler Roma’yı özgürlüğüne kavuşturdu.
 • Yüzbinlerce kişinin katılımı ile birlikte Normandiya Çıkarması gerçekleşti ve Almanya’nın Fransa’dan çekilişi başladı.
 • Sovyetler Birliği, Almanlara karşı Polonya’nın merkezi Varşova’dan başlayıp Vistula Nehri’nin batısına kadar süregelen büyük bir saldırı başlattılar.
 • Müttefikler, Normandiya Çıkarması sonucunda büyük bir hızla ilerleyerek Almanları Paris’ten çıkardı.
 • Müttefikler, Güney Fransa’daki Nice yakınlarına çıkarma yaptılar ve kuzeydoğudaki Ren Nehri’ne doğru büyük bir hızla ilerlemeye başladılar.
 • Romanya’da yaşana ani muhalefet değişimi, Romanya’nın savaşta taraf değiştirmesine neden oldu. Bu olay sonucunda da Bulgaristan teslim olmak zorunda kaldı.
 • Finlandiya, Sovyetler Birliği ile yapmış olduğu ittifak sonucu Mihver bloğundan ayrıldı.
 • Mihver bloğunun elinde olan Filipinler’e ABD tarafından çıkarmalar yapıldı.
 • Yılın sonlarına doğru, Fransa’nın neredeyse tamamı, Belçika’nın büyük bir kısmı ve Hollanda’nın güneyi özgürlüğüne kavuştu.
 • Almanlar, Belçika’yı geri almak ve Alman sınırındaki Müttefik kuvvetlerini bölmek için son bir defa saldırmaya çalıştılar; Batı’da Bulge Muharebesi olarak bilinen saldırıyı başlattılar.

1945:

 • Sovyetler Birliği, Mihverlere karşı büyük bir saldırı başlattı. Saldırı sonucunda Krakow ve Varşova özgürlüğüne kavuşturulurken, Viyana da Mihverlerden geri alındı,
 • ABD birlikleri Remagen’deki Ren Nehrini geçti.
 • Sovyetler Birliği Berlin’i kuşatarak son saldırılarını yaptılar.
 • Hitler intihar etti.
 • Almanya, Batı Müttefiklerine ve Sovyetlere teslim oldu.
 • Müttefikler, Japon Adaları’ndan önceki son adım olan Okinawa’yı ele geçirdiler.
 • ABD, Japonya’nın Hiroşima Bölgesi’ne atom bombası attı.
 • Sovyetler Birliği, Japonya’ya savaş ilan ederek Mançurya’yı ele geçirdi.
 • ABD, Japonya’nın Nagazaki Bölgesi’ne atom bombası attı.
 • Japonya, yediği darbelerden sonra koşulsuz teslim oldu ve böylece 2. Dünya Savaşı resmen bitmiş oldu.
Çevir/Translate